Musik genom tiderna

Allmänt om musik

Musik är något som roat människor så långt tillbaka vi vet, det har spelats på olika sätt och är osäkert hur, när och var det uppstod först. När det gäller länderna i Afrika är det trummorna som varit ett av de viktigaste instrumenten och som informerat invånarna om olika möten i de byar som fanns. Olika ljud på trummorna betydde vissa saker och vad som gällde berodde på de ljud som slogs, då visste befolkningen vad som gällde. När många från Afrika togs som slavar var det ofta de som stod för musiken hos sina ”ägare”. Då var det ofta fiolen som någon av slavarna var extra duktig på, och det var i stort sett alltid en manlig slav som spelade och han hade det lite bättre än de andra slavarna, eftersom han fick stå för underhållningen på olika fester.

Genom åren byggdes nya instrument och vissa människor blev mer kunniga på dessa än andra, och fantasin när det gäller att bygga nya instrument är fascinerande. Från en trumma gjord av trä med djurhud som sattes på den runda byggda trätunnan, och på så sätt gav olika läten beroende på hur hårt man slog. Man kan säga att just musik började som ett slags kommunikationsmedel, för att senare bli mer och mer underhållning, och någonting människor kunde njuta av att lyssna på. I dag finns det riktigt många olika instrument och orkestrar spelar på bland annat: trummor, trumpeter, saxofoner, violiner, gitarrer, bas, piano, harpa med många flera instrument.

Utvecklingen när det gäller instrument är storartad och i dag spelas mycket musik elektroniskt på datorer. De så kallade discjockeys (DJ) som är populära i dag står ofta på en stor scen och får fram dansvänliga ljud på sina enorma datorer, ibland är det även någon som sjunger väldigt rytmiskt.

Det finns forskare som studerat detta med instrument och det senast de kommit fram till är att det första instrumentet

troligen gjordes för redan trettiofemtusen år sedan och att det var en flöjt.

När det gäller sång har forskare hittat en lertavla med så kallad fornnordisk kilskrift som påminner om dagens noter, den anses vara cirka tretusentvåhundra år gammal och tycks vara någon slags hymn.

Precis som musiken från början var en form av kommunikation är även sången likadan, det var från början olika signaler, sången blev även det en slags njutning som folk gärna lyssnade på, det har troligen också används som stimulans vid arbete för länge sedan. Givetvis har sången funnits lika länge som vi människor funnits, de har förstås även funnits i olika kulturer och det är något som man känner igen även i dag, vi kan känna igen vad som är typisk musik för olika länder och kulturer. Visst är det underbart att det är så, och att musiken skiljer sig från olika kulturer, och att man kan känna igen vilka kulturer och länder en viss musik kommer ifrån.