Musik under 1700-talet

Lite om musik på 1700-talet

Musikepoken under 1600-1750 kallades barockmusik och därefter började en musikstil som kallas för klassicismen och den epoken varade mellan 1750-1815. När det gäller barockens epok var vissa av de allra största tonsättare i världen aktiva och då talar vi om Antoni Vivaldi som levde under åren 1678-1741, han föddes i Italien och dog i Österrike, var violinist, tonsättare men även utbildad präst och hans mest kända verk är ”De fyra årstiderna”. George Friedrich Händel som föddes 1685 i Tyskland, dog 1759 i London, var tonsättare även inom genren opera, hans kändaste verk var Messias. Johan Sebastian Bach föddes 1685 i Tyskland och dog även i Tyskland 1750, han var tonsättare och organist och gjorde cirka femtio kompositioner, han har många flera kända verk, ”Juloratoriet” är ett av de kändaste. Bach är den främste organisten genom tiderna och även i dag har hans musik en stark påverkan på de organister som verkar. Något som också uppstod under barocken var det som kallas kantat, det är en lagom lång komposition som är skriven för kör, orkester och solosång och dessa kantater har för det mesta flera satser. Kantaterna uppkom i Italien och Bach skrev fler än tvåhundra så kallade kyrkokantater.

Vad är då specifikt för just barockmusik? Om nu renässansens musik som ju var föregångare till barocken var konstruerade i moll, så övergick barocken i både dur och moll och det är det vi är vana med i dagens musik. Barocken byggdes på grundtanken att det spelades i generalbas, som spelas mest av basinstrument och också klaverinstrument. Den så kallade generalbasen låg för det mesta som grund när det gällde en komposition. Fortsättningsvis så är tonen tämligen konstant, för att under senare tid övergå mer till att dur och moll avlöser varandra snabbare.

Någonting som också utvecklades under barockens epok var orkestermusiken, som numera kallas symfoniorkester och efter renässansen blev nu fiol, cello och viola mer vanliga instrument, man började även mer och mer spela på fagotter, trumpeter, flöjt, oboe, horn och cembalo.

Operor är också en genrer som började bli vanligare under barocken, man kan nog säga att det hände mycket inom musikens värld under barockens epok som fortfarande är viktigt inom musiken i dag. Till exempel det som kallas ouvertyrer, som då är en instrumentalt kort stycke musik och som ofta spelas i musikverk som är lite mer dramatiska, ofta i opera. Under barockens tid var det vanligt att dessa komponerades i Italien.