Musik och sång under 1800-talet

Lite om musik på 1800-talet

När vi nu kommit in på 1800-talet är genren inom musik romantik, den varade under åren 1815-1910 och den mest kända tonsättaren under den epoken var Ludwig von Beethoven, född 1770 i Bonn, Tyskland och dog 1827 i Wien, Österrike. Beethoven var tonsättare och är upphovsman till nästan femtio kompositioner, där de mesta kända är: ”Månskenssonaten” och ”Symfoni nummer 5”. Beethoven hade nedsatt hörsel och mot slutet av sitt liv blev han helt döv. En annan känd kompositör var Franz Schubert, (1797-1828) i Wien. Hans kompositioner var mest romantiska med vissa influenser av den klassicistiska genren och han påverkades mycket av Mozarts verk. Hans konserter var skapade på olika melodier och det är något som skiljer sig från barocken som mer var konstruerade på motiv. När det gäller romantikens epok delas den in i tidig romantik, högromantik och senromantik.

När det gäller svensk musik under 1800-talet var det den så kallade folkmusiken och folkdansen som blev ett nytt begrepp det är musik som var förenad till olika livsstilar som nu kommit fram i och med industrialiseringen i vårt svenska samhälle. Folkmusik härstammade och kopplades ihop med vårt bondesamhälle och även den samiska kulturen. Även visor som skillingtryck blev populärt att sjunga, dessa var alltid dystra visor om barn som dog och fattigdom.

En mycket känd svensk sångerska inom opera var Jenny Lind, hon föddes år 1820 i Stockholm och dog år 1887 i England, hon var sopran och aktiv under åren 1830-1883. Jenny Lind gick en musikutbildning på Adolf Fredrik Lindblads musikskola som fanns i Stockholm, och hon var flitigt anlitat som sopran i Europa.