Musikhögskolan

Konceptet musikhögskola finns inte som officiell precisering i Sverige, men det finns sex organ som räknas som det och dessa är: Musikhögskolan i Malmö, som ligger under Lunds universitet, Musikhögskolan som ligger inom Örebro universitet, Musikhögskolan i Piteå, där finns olika avdelningar inom dans, teater och musik och dessa finns inom institutionen för kommunikation, konst och lärande och tillhör Luleå tekniska högskola, Högskolan för musik och scen som tillhör Göteborgs universitet och till slut finns Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, men den skolan är en helt självständig skola, medan de andra fem tillhör ett universitet. När det gäller antagning till en musikhögskola går urvalen ungefär till på samma sätt, men här tar vi upp hur antagningen går till när du vill söka till Musikhögskolan i Malmö, där högskolan ligger under Lunds konstnärliga fakultet. Dessa kriterier gäller för dig som vill söka in där: Du måste göra en skriftlig anmälan för att göra prov och den anmälan är bindande, du gör en anmälan för varje delkurs eller till en hel kurs. Du ska också skicka in en skriftlig inlämningsuppgift som måste kommit in till skolan senast måndagen under den veckan som du ska göra det praktiska provet.