Olika musikutbildningar

Om musikutbildningar

Om du vill studera musik finns det flera olika alternativ att välja mellan. I Sverige finns det cirka hundra folkhögskolor som har musik som inriktning. Dessa finns lite överallt i hela Sverige. Kulturskolor driver en frivillig undervisning och brukar handhas av våra kommuner. Vi har 290 kommuner och av dessa finns det 283 kulturskolor inom musik, detta är de uppgifter som fanns 2017. När det gäller de kommunala skolorna i Sverige startade de redan under 1940-talet och under 1960-talet växte dessa skolor rejält. Kommunala musikskolor har stor betydelse för många ungdomar som vill lära sig spela ett instrument eller lära sig sjunga, utan att tänka på att man kommer från en familj som har gott om pengar. Alla ungdomar får chans att lära sig antingen att spela det instrument de önskar eller sjunga som också är många ungdomars störa mål.

Inom musikhögskolor finns det sex institutioner som får räknas som musikhögskolor och de är spridda lite varstans i Sverige. När det gäller privatskolor inom musik finns det många att välja mellan, men priserna varierar givetvis mycket, så alla som vill studera på en privat musikskola har inte råd och det är en nackdel. Om du studerar på vissa av dessa skolor kan du få ta studielån (CSN). I Berlin finns en sådan musikskola där du är berättigad till studielån. När det gäller privata musikskolor är det viktigt att besöka deras hemsidor, se vad de erbjuder och vad du får betala, att jämföra vad utbildningarna ger i förhållande till priset. Du bör även titta efter vilka skolor som berättigar till studielån, för ett CSN-lån har lägre ränta än ett banklån. Har du inte pengar själv att betala dina studier är ett studielån betydligt bättre än ett banklån.