Kulturskolor inom ämnet musik

Som vi skrivit tidigare så fanns det år 2017 kulturskolor som undervisar inom musik i 283 kommuner av de 290 som finns i Sverige. Då var det cirka 220 000 musikelever i hela landet, men märkligt nog är de flesta elever flickor. I vissa kommuner kan du till och med studera musik gratis, men i snitt ligger kostnaden på tolvhundra kronor om året; dessa uppgifter är från år 2015, vad det kostar idag, år 2018, finns det tyvärr inga uppgifter på.

Dessa lkulturskolor är alltså tillägnad ungdomar som går i skolan. Ofta brukar eleverna få prova instrument i trean eller fyran och därefter väljer de vilket instrument de vill spela, det går också att få studera sång på dessa kulturskolor. Givetvis finns den största kulturskolan i Stockholm, en skola som även är störst i hela Europa och där kan cirka femtontusen elever studera varje år, och skolan är från 1996.

Målet med de kommunala musikskolorna i Sverige är att kunna ge de ungdomar som verkligen vill lära sig att spela instrument eller sjunga undervisning och det ska inte ha någon betydelse vilken ekonomisk-, social- eller kulturell bakgrund ungdomarna kommer ifrån. Eleverna som går i kommunala musikskolor brukar även i vissa kommuner få uppträda för familj och vänner en gång om året. Elever som studerar sång brukar bilda kör och vissa får även sjunga solo. De som spelar instrument bildar en orkester och spelar, dessa föreställningar brukar vara mycket uppskattade och eleverna ger alltid hundra procent. I de kommuner som också har danselever brukar de dansa till elevorkestern. Nu när det inte finns lika mycket pengar till kulturen blir det tyvärr en utgallring och alla som vill lära sig att spela eller sjunga får inte göra det, numera är det vanligare att man får genomgå ett test för att se om de som söker har någon musikalisk begåvning att bygga på. Rättvist eller inte, ja det kan man diskutera.