Musik för de minsta

Har du någonsin funderat över om bebisar gillar musik? Kan det till och med vara så att riktigt små barn behöver lyssna på musik för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt?

Det är lätt att tro att det bara är barn, ungdomar och vuxna som kan njuta av musik men forskning har visat att även bebisar mår bra av att lyssna på musik. Det finns även idéer om att det också gäller för foster. Om du står i färd med att köpa presenter till en baby shower är det därmed inte fel att inkludera musik som kan passa för det väntade barnet.

Kognitiv betydelse

Musik tros ha en stor påverkan på barns kognitiva utveckling, det vill säga på barns förmåga att tänka och förstå likväl som på deras förmåga att lösa problem.

Det här visades genom att bebisar delades upp i två grupper, där den ena gruppen fick leka medan musik spelades och där den andra gruppen fick leka utan musik. I den första gruppen fick föräldrarna även i uppgift att klappa i takt till musiken tillsammans med sina barn. Resultatet blev att barnen som fått leka till musik blev bättre på att förutspå mönster i både musik och språk, vilket därmed indikerade att det fick en större kognitiv förmåga redan på ett tidigt stadium.

Missljud skapar stress

Det är även känt att lugn musik ger lugna bebisar medan motsatsen ger det omvända. Stressande musik som innhåller missljud bör därmed undvikas eftersom de skapar stress hos barnet, precis som det gör hos många vuxna. Om du är osäker på vilken typ av musik du ska välja till små barn kan du därmed fundera över vilken typ av musik som gör dig själv riktigt lugn och avslappnad. Det som skapar harmoni hos dig kan förmodligen skapa harmoni även hos de minsta. Välj därför gärna en lugn låt utan sång. Men om du ändå vill ha en melodi med sång så bör du välja en låt med en sångerska, eftersom just kvinnoröster tycks lugna bebisar mer än manliga röster.

Musik som gör bebisar glada

Intressant nog har det även producerats musik som ska göra barn glada och det här bland annat resulterat i ”The Happy Song”. Underlaget till sången samlades in genom att tusentals föräldrar i Storbritannien fick svara på en enkät om vad för slags ljud gjorde deras barn glada. Därefter testades de olika ljuden på en av forskarnas egna barn och även forskningen bakom denna låt har visat att obehagliga ljud bör undvikas och att det är just harmoniska låtar så får bebisarna att må bäst. För att få barnen riktigt glada har låten pepprats med skratt från andra barn, nysningar och ljud från olika sorter djur.