Nyttan och glädjen med musik

Musik är viktigt

Att människor alltid har lyssnat till musik står utom allt rimligt tvivel. Hos nyfödda barn kan man se att de redan tidigt reagerar på, och uppskattar, musik. Musikaliteten verkar ligga djupt inkodad i våra gener. På senare tid har forskarna upptäckt att även några andra arter verkar ha rytmkänsla. Dessa är främst olika arter av papegojor och våra nära släktingar bland människoaporna, men forskarna letar även vidare hos andra så kallade intelligenta djur.

Att vissa regimer försöker göra det svårt för människor att lyssna till musik har förmodligen sin grund i att musiken kan koppla förbi hjärnan och tala direkt till känslorna. Dessa regimer försöker kväsa människans sanna natur och på så sätt manifestera sin makt över själarna. Det synsättet leder ofelbart till bakslag, eftersom människan kommer att göra vadsomhelst för att kunna fortsätta att lyssna till musik och att få dansa. Tar man ifrån människan musiken har man på ett sätt tagit ifrån henne meningen med livet, och vad har hon då att förlora på att riskera livet för att störta denna bakåtsträvande regim?

Nytta med musik

Att musiken är en outtömlig källa till glädje är helt klart. Musiken är absolut även anledningen till att många andra mänskliga aktiviteter uträttas med glädje. Lyssnar du på rätt musik kommer studierna gå lättare och arbetet kännas roligare. När jag lade 15 kvadratmeter marksten på landet förra sommaren gjorde mina spellistor att arbetet flöt som en dans. Alla mil bakom ratten har flutit på smärtfritt tack vare all musik man lyssnade till under tiden.

Att musiken även har en stor inverkan på landets ekonomi blir vi ständigt påminda om av våra olika regeringar. Det är helt klart en stor exportprodukt för det lilla landet Sverige, men även den inhemska ekonomin är i betydande grad musikrelaterad. Det är till exempel alla halv- eller heltidsmusiker som har det som sitt arbete och det är alla klubbar och musiklokaler som lever på musiken. Visst kan man tro att de lever på att sälja öl, men utan musik- och dansutbudet i lokalen skulle de knappt ha några gäster alls. Likadant är det med alla musikradiokanaler, musikfestivaler och konsertlokaler – utan musiken skulle de inte kunna existera.

Att det svenska musikundret har möjliggjorts av de kommunala musikskolorna glömmer många av dagens politiker. I många kommuner hotas dessa skolor av nedläggning. Skolorna där våra barn och ungdomar först kan prova sig fram och lägga grunden för ett rikt liv med musiken, hotas av kortsiktiga besparingskrav.

Glädjeämnet musik

Musiken ligger bakom människans välbefinnande. Man har sett att patienter tillfrisknar fortare om de får lyssna till musik under konvalescensen. Att vi kan höra vår älsklingsmusik och dansa eller träna till den betyder mycket för folkhälsan. Genom musiken kan människor från olika kulturer och generationer mötas. Var du än kommer i världen kommer du att hitta spännande musik, även i områden där den just nu är förbjuden. Är du själv en praktiserande musiker hittar du alltid likasinnade över hela världen att jamma tillsammans med. Dessa möten skapar ny musik till glädje för alla människor, och vissa papegojor, för lång tid framöver.