Toner som bär

Musik är oslagbart. Det är ett medium, något som kan bära, ringa in något, som når vårt inre. Det kan påverka våra tankar, våra känslor, vårt humör, vår koncentrationsförmåga. Musik kan bära ett budskap eller förmedla en känsla. Musik når Read More …